Personvernserklæring

Dette er en personvernserklæring om hvordan Pandoras Closet samler inn, og bruker informasjon om kunder og besøkende til vårt nettsted. Vær oppmerksomme på at vi bruker cookies på våre nettsider for å kunne føre en pålitelig besøksstatistikk og for å kunne tilby deg som kunde bedre funksjonalitet.

Ansvar

Behandlingsansvarlige: Pandoras Closet AS
Databehandler(e): Pandoras Closet AS, PayPal, Klarna AB

Pandoras Closet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon og bruk av våre produkter og tjenester.

Informasjonen lagres på servere som eies og driftes av Pandoras Closet, med følgende unntak:

  1. Informasjon i forbindelse med ordre betalt via Klarna, lagres på servere som er eiet og driftet av Klarna AB.
  2. Informasjon i forbindelse med ordre betalt via PayPal lagres på servere som er eiet og driftet av PayPal Inc.
  3. Ved betaling med kredittkort lagres dine kredittkortopplysninger hos Klarna AB eller PayPal som begge er PCI-sertifisert. Kredittkortinformasjon vil kun være tilgjengelig i maskert form overfor Pandoras Closet AS.

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Pandoras Closet AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling og administrasjon av våre tjenester lagret.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i vår webshop. Informasjon som er lagret i forbindelse med epostkorrespondanse er tilgjengelig ved login på din kundeside.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Pandoras Closet lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.